MC MÄSSA 2000-01-22 
Obs dessa bilder är bara "utkastade snabbt " skall förhoppningsvis bli bättre när undertecknad återhämtat sig från resan!!
 MERA MÄSS BILDER