Anna och Kjells sida


 

 
BSA
kjell
   

Anna och Kjell med sin BSA från -53

och här med sin fullastade BMW 850R