Frippe “löptiken’s” sida

Fredrik i högform.

Frippes pärla.