Samling innan avfärd till Risön

Länk till film från invigningen